Ahli JKTNCRA

JKTNCRA Members

YBhg. Datin Paduka Ir. Siti Hamisah binti Tapsir
Ketua Pengarah
Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
YBhg. Prof. Ts Dr. Noor Azizi Ismail
Timbalan Ketua Pengarah
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTA)YBrs. Dr. Aishah binti Abu Bakar
Pengarah
Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pendidikan TinggiYBhg. Dato' Prof. Dr. Awang Bulgiba bin Awang Mahmud
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaya (UM)
PENGERUSI JKTNCRA
YBhg. Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Malaysia (USM)YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah bin O.K. Rahmat
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
TIMBALAN PENGERUSI JKTNCRAYBrs. Prof. Dr. M. Iqbal bin Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia (UPM)YBhg. Prof. Ir. Dr. Zainuddin Abdul Manan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
YBhg. Prof. Dr. Isarji Hj. Sarudin
Timbalan Rektor (Akademik & Jaringan Industri)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)YBrs. Prof. Dr. Yusnidah binti Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Utara Malaysia (UUM)YBhg. Prof. Dr. Wan Hashim bin Wan Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)YBhg. Prof. Dr. Rasid Mail
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
YBhg. Prof. Dr. Mohd Sahandri Gani Hamzah
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)YBhg. Prof. Dato' Dr. Zulkiple Abd. Ghani
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)YBhg. Prof. Dr. Hj. Mohamad Kamal Hj. Harun
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Razali bin Muhamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
YBhg. Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)YBhg. Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Rosli bin Mohd Yunus
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan Kamaruddin
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)YBhg. Prof. Dr. Mahadzirah binti Mohamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)YBhg. Prof. Dr. Mohd Hassan bin Mohd Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)YM. Prof. Emeritus Dato' Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)YBhg. Dato' Dr. Rahmah binti Mohamed
CEO
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
YBrs. Prof. Madya Dr. Ismie Roha binti Mohamed Jais
Pemangku Pengarah
Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)YBhg. Profesor Madya Dr. Norhayati binti Mohamed
Pengarah
Pejabat Pengurusan Program (PMO)


Last modified: Wednesday, 28 March 2018, 4:20 PM